Stichting Summer Nights heeft een culturele ANBI-status. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken tegen 125%. Neem voor meer informatie contact op met ons via info@summer-nights.nl of met uw belastingadviseur.

Stichting Summer Nights

Fiscaal Nummer

NL.​858513808​.B.01​

Kvk-nummer

70927030

Bezoekadres

Henegouwerplein

3021 PM Rotterdam

Kantooradres

Gouvernestraat 129-133

3014 PM Rotterdam

Telefoon 

(bereikbaar via KINO Rotterdam)

010 268 11 60

info@summer-nights.nl

Doelstelling volgens statuten

De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel: het organiseren en exploiteren van een openluchtfilmfestival voor de stad Rotterdam ter bevordering van cultuur en welzijn met in het bijzonder de belangstelling voor de mediakunst in de ruimste zin van het woord, al dan niet in samenwerking met derden te bevorderen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door het organiseren van een openluchtfilmfestival in de stad Rotterdam, en door samenwerkingsverbanden te zoeken en aan te gaan.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

In 2019 zal de stichting voor het eerst een meerdaags openlucht kwaliteitsfilmfestival organiseren op het Henegouwerplein, zo toegankelijk mogelijk en gericht op de buurt, Rotterdam en omstreken. Hierbij worden zo veel mogelijk samenwerkingen met de buurt en lokale partijen opgezocht. De eerste editie wordt ondersteund door Rotterdam Festivals, KINO Rotterdam, Pathé en verschillende fondsen. In volgende jaren zal de stichting eveneens, gesterkt door kennis van deze eerste editie, het meerdaagse festival Summer Nights organiseren.

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter – Frank Groot

Penningmeester – Pascal van Wersch

Secretaris – Berend van Zanten

Bestuurslid – Rivka van Tol

 

Het bestuur werkt onbezoldigd.